Kwaliteit

Hoe weet ik dat SOS kwaliteit levert?

Kwaliteit laat zich meten aan de hand van het aantal tevreden klanten, waarmee een jarenlange relatie is opgebouwd. Dit zijn over het algemeen woningbouwbedrijven, makelaars en projectontwikkelaars. Desgewenst kunnen we u voorzien van referenties. Uiteraard bezit SOS op alle werkterreinen vakdiploma's. U kunt met recht zeggen dat u met experts te maken heeft.

SOS is aangesloten bij:


Techniek Nederland

Het spreekt voor zich dat SOS is aangesloten bij de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche Techniek Nederland. U bent dus verzekerd van een betrouwbare brancheorganisatie.


Erkend Sterkin Intallateur

Sterkin is een door de overheid erkend keurmerk, dat staat voor kwaliteit zie www.consuwijzer.nl
Alle Sterkin erkende installateurs, behalve de BRL 6000 en/of ISO 9001:2008 gecertificeerden, worden eens per 4 jaar bezocht door een Sterkin inspecteur. Controle aan de hand van een checklist moet zorgen voor een verhoging van de kwaliteit en veiligheid. Tevens worden uitgevoerde werken steekproefsgewijs geïnspecteerd door onze inspectiebedrijven.


Erkend SEI installateur

In het erkenningen register van de SEI zijn de installatiebedrijven opgenomen die aangetoond hebben dat men beschikt over voldoende vakbekwaamheid. Naast de vakbekwaamheid dient het installatiebedrijf te beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. Hierbij moet u denken aan meetinstrumenten om installaties op lekdichtheid (uw veiligheid) te testen, de aanwezigheid van de vereiste normen en publicaties om uw installaties zo te ontwerpen dat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid.

In het erkenningen register is een installatiebedrijf te selecteren op een achttal vakgebieden of vakdisciplines. De vakgebieden zijn zo gekozen dat nagenoeg het gehele vakgebied wordt afgedekt. In het register is te selecteren op deze vakgebieden en in combinatie met een postcode range vindt u de installateur bij u in de buurt die gespecialiseerd is.


Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland

KvINL is een fusie van KBI en SEI en opgericht ten behoeve van de kwaliteitsborging binnen de installatiesector. Opdrachtgevers, aanbieders en overheden werken binnen KvINL samen aan een onderscheidend en gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten, processen en diensten in de installatiesector. Deze website informeert u over de mogelijkheden van certificering, erkenning en de ontwikkelingen binnen de door KvINL beheerde regelingen.


VCA gecertificeerd

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Doel: onze monteurs veiliger laten werken en het aantal ongevallen verminderen.