Mijn toilet stopt niet meer

23 December, 2015 10:45

Een doorlopend toilet is een veelvoorkomend probleem in veel huishoudens. De oorzaak van een doorlopend toilet kan divers zijn. In sommige gevallen gaat dit gepaard met lekkage. Wanneer daar sprake van is, is het belangrijk om direct actie te ondernemen.

Lekkage in het toilet

Zodra het toilet lekt is het belangrijk om direct actie te ondernemen. Hieronder vindt u twee stappen die u door dient te lopen:

  1. Ga op zoek naar de kraan in de stortbak en draai deze dicht.
  2. Zit er geen kraan in de stortbak? Ga dan op zoek naar de hoofdkraan en draai deze dicht.

Als u de kranen heeft dichtgedraaid en het water stopt met doorlopen, dan ligt het  probleem waarschijnlijk bij de vlotter of in de buurt van de vlotter. In principe is dit probleem zelf op te lossen, mocht u dit lastig vinden dan kan een loodgieter uiteraard uitkomst bieden.

Heeft u de kranen dicht gedraaid en loopt deze nog steeds door? De kans is dan groot dat het probleem zich in de bodemklep bevindt. Controleer de bodemklep en vervang deze als dit nodig is. Het is wel belangrijk om een bodemklep te kopen die precies hetzelfde is als de oude.

Uw vlotter vervangen

Het vervangen of afstellen van een vlotter is niet voor iedereen even eenvoudig. Daarnaast is het niet altijd duidelijk waar het probleem met de vlotter vandaan komt. Zo kan het zo zijn dat de onderdelen van uw stortbak vervuild zijn. Zorg er dan voor dat de onderdelen schoongemaakt worden, wellicht los dit uw probleem op. De vlotter zelf kan ook verkeerd zijn afgesteld, met deze afstelling kan de toevoer van het water geregeld worden. Draai deze dus losser of vaster voor de regeling van het water.

Een doorlopend toilet is een probleem welke prima zelf op te lossen is, toch is enige kennis verreist. Wilt u uw toilet liever door een gecertificeerde partij laten nalopen? Dan kan SOS Snelservice uitkomst bieden. Onze loodgieters hebben jarenlange ervaring en helpen u graag van uw doorlopende toilet af. Kijk op deze pagina voor meer informatie.

< 5 tips om verstopping in het sanitair tegen te gaan Huis-, tuin- en keukenproducten om uw afvoer te ontstoppen >